ANBI

Iets Drinken wordt georganiseerd door stichting Autisme Netwerk Nederland (ANN)

KvK-nummer 71559086
RSIN 858762420
IBAN NL72 RBRB 0706 5859 25

Postadres:
Waldeck Pyrmontstraat 2 B
9722 GM Groningen

Bestuursleden:
Wendy Hesseling (voorzitter)
Elske Slooff (secretaris)
Matthijs Kremer (penningmeester)
Marten Ketelaar (algemeen bestuurslid)
IJko Zuiderveld (algemeen bestuurslid)

Doelstelling: informatie volgt nog

Beleidsplan: informatie volgt nog

Beloningsbeleid: De functie van bestuurslid is een onbezoldigde functie. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.