ANBI

Iets Drinken wordt georganiseerd door stichting Autisme Netwerk Nederland (ANN)

KvK-nummer 71559086
RSIN 858762420
IBAN NL72 RBRB 0706 5859 25

Postadres:
Haddingestraat 21 D
9711 KB Groningen

Bestuursleden:
Marten Ketelaar (voorzitter)
Elske Slooff (secretaris)
Matthijs Kremer (penningmeester)

Doelstelling stichting Autisme Netwerk Nederland (ANN):

  • Het bevorderen van de kwaliteit van leven en zorg voor mensen met een vorm van autisme
  • Het bevorderen van een positieve benadering van autisme en mensen met autisme
  • De stichting tracht haar doel – onder meer – te verwezenlijken door het uitvoeren van het project Iets Drinken
  • Voorzien in de concrete sociale behoeften van onze doelgroep.
  • Evaluatie onderzoek naar het effect van de inspanningen en verhoging van de kwaliteit van de organisatie

Het doel van Iets Drinken is het bijeenbrengen van mensen met autisme met een normaal tot hoge begaafdheid om op een laagdrempelige manier contacten te leggen. Om deze doelen te realiseren en Iets Drinken te borgen en te financieren is ANN opgericht.

Beleidsplan 2018 - 2020

Beloningsbeleid: De functie van bestuurslid is een onbezoldigde functie. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verslag uitgeoefende activiteiten: Stichting ANN is op 11 april 2018 opgericht. Met ingang van deze datum heeft Stichting ANN de activiteiten van stichting AsocialeKaart, te weten Iets Drinken, voortgezet. Stichting AsocialeKaart kon de activiteit Iets Drinken niet langer uitvoeren en heeft deze overgedragen aan Stichting ANN. Iets Drinken wordt momenteel gehouden op 14 locaties. Het bestuur van Stichting ANN vergadert eens per maand.

Financieel jaarverslag: Stichting ANN bestaat sinds 2018. De jaarrekening van 2018 is daarmee de eerste jaarrekening van de stichting. Jaarrekeningen van volgende jaren zullen binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar op deze website worden gepubliceerd.

Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019